• Pracownicy pijący piwo

  RODO, a badanie alkomatem w miejscu pracy.

  Przykład badania alkomatem w zakładach pracy w praktyce: Firma produkcyjna X, zatrudniająca 1500 pracowników, posiada wewnętrzny system losowania pracowników, służący do wyrywkowego badania alkomatem przez ochronę. System służy do prewencyjnego badania trzeźwości wszystkich pracowników, zarówno fizycznych, jak również biurowych, w celu zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. 4 maja 2019r., prawie rok od wejścia RODO, wprowadzono […]

  Czytaj więcej
 • ROK od RODO

  RODO to zbiór przepisów dot. ochrony danych osobowych, wspólnych dla wszystkich 28 państw Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosowane jest bezpośrednio i dotyczy wszystkich firm i instytucji, które gromadzą i przetwarzają dane osób będących obywatelami państw członkowskich UE. W Polsce od 1997 r. mieliśmy uregulowane kwestie dotyczące ochrony danych osobowych. Jednakże ówczesna ustawa o ochronie danych osobowych […]

  Czytaj więcej
 • Milion złotych za niedopełnienie obowiązku informacyjnego.

  Definicje użyte w powyższym tekście: Organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO); Administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele, zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych; RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO” / „Rozporządzenie”); Kara pieniężna – […]

  Czytaj więcej

BIULETYN