• Milion złotych za niedopełnienie obowiązku informacyjnego.

    Definicje użyte w powyższym tekście: Organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO); Administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele, zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych; RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO” / „Rozporządzenie”); Kara pieniężna – […]

    Czytaj więcej

BIULETYN