Outsourcing ABI

 • Nasz firma od lat specjalizuje się w świadczeniu usług jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji dla podmiotów z którymi współpracujemy. Przejmowanie obowiązków wynikających z przepisów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych to główne zadanie, jakie wiąże się z outsourcingiem ABI. Pod tym skrótem kryje się Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba wyznaczana przez administratora danych osobowych i pełniąca funkcję związaną z ich ochroną pod względem prawnym, organizacyjnym oraz technicznym.

  Outsourcing ABI oznacza m.in.:

  • kompleksową opiekę nad danymi osobowymi wykonywaną przez specjalistów w tej dziedzinie;
  • dopasowanie specyfiki działań do bieżących wymagań organizacji;
  • ciągłość obsługi i monitorowanie przetwarzania danych osobowych – dbanie, aby odbywało się to zgodnie z prawem;
  • uzyskanie wiedzy z zakresu zabezpieczeń zbiorów danych osobowych oraz współpracę z działami IT rekomendującymi odpowiednie rozwiązania.

   

  Outsourcing ABI jest akceptowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ww. usługa często jest poprzedzana audytem ochrony danych osobowych. Po nim następuje wdrożenie proponowanych rozwiązań oraz szkolenie pracowników organizacji.

BIULETYN