Szkolenie stacjonarne nagrywane w czasie rzeczywistym

Szkolenie stacjonarne nagrywane w czasie rzeczywistym


Numer telefonu:Temat

Szkolenie stacjonarne nagrywane w czasie rzeczywistym


Administratorem danych osobowych jest Pharos Michał Zajdowicz z siedzibą w Poznaniu, 60-479 przy ul. Strzeszyńskiej 251/10 (Pharos). Jako osoba fizyczna masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz niegodzenia się na profilowanie Twoich danych. Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności *


BIULETYN